Ober Gallery, Kent, CT, USA

From 17 January – 1 March

Russian Art: Then and Now

Leonid Sokov, Vitaly Komar, Yury Kharchenko, Valery Koshlyakov, Mikhail Roginsky, Vladimir Yankilevsky, Leonid Lerman, Victor Umnov, Anatoly Zverev, Oscar Rabin, Oleg Vassiliev, Vladimir Yakovlev, Grisha Bruskin